Dłużnik

Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych
470,25 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 932da565

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Niezależny Ekspert Finansowy Marek Mytych
ul. ks. Czesława Klimasa 41C / 39
50-515 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 507,36 PLN
Data wymagalności: 26 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 507,36 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

247,50 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

470,25 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 stycznia 2021

Data wystawienia:
28 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!