Dłużnik

AgaNet - Agata Goleniewska
955,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 918ce3bc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AgaNet - Agata Goleniewska
Sierakowo 31A
76-251 Kobylnica Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 840,00 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2017

W sumie:
Wartość: 9 840,00 PLN
Koszty sądowe: 1 323,39 PLN

Spłacono:

10 207,97 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

955,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 stycznia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!