Dłużnik

Karol Andrearczyk
1 293,76 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8ff3dfdc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Karol Andrearczyk
ul. Czarna Droga 9 / 50
85-220 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 202,95 PLN
Data wymagalności: 29 lipca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 202,95 PLN
Data wymagalności: 26 sierpnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 202,95 PLN
Data wymagalności: 2 października 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 101,48 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 101,48 PLN
Data wymagalności: 3 grudnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 101,48 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 1 083,37 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 293,76 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 sierpnia 2020

Data wystawienia:
18 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!