Dłużnicy

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA KRZYWICKI MIROSŁAW
Helena Krzywicka
2 650,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8e7747b4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA KRZYWICKI MIROSŁAW
ul. Strażacka 37A
43-190 Mikołów Śląskie

Helena Krzywicka
ul. Strażacka 37A
43-190 Mikołów Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 19 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 2 000,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 650,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 sierpnia 2022

Data wystawienia:
18 sierpnia 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!