pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARTUR DZIEDZIC
3 129,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8d06b565

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARTUR DZIEDZIC
ul. Gronowa 32
71-085 Szczecin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 496,90 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 2 496,90 PLN
Koszty sądowe: 632,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 129,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 marca 2018

Data wystawienia:
17 listopada 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!