pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

POLSKA PLATFORMA EKOLOGICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
7 768,21 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8b0f7f7c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POLSKA PLATFORMA EKOLOGICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 389550845
NIP: 5272965240
KRS: 0000907724

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 467,61 PLN
Data wymagalności: 1 września 2022

W sumie:
Wartość: 6 467,61 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 768,21 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 stycznia 2023

Data wystawienia:
30 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!