pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

P.U.H. "BM CENTER", PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH "PROMOX" RYSZARD SZMUCER
7 427,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8adebfb1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.U.H. "BM CENTER", PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH "PROMOX" RYSZARD SZMUCER
ul. 1 Maja 8
57-200 Ząbkowice śląskie Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 14 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 6 150,00 PLN
Koszty sądowe: 1 277,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 427,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 czerwca 2018

Data wystawienia:
5 lutego 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!