Dłużnik

SADVANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 684,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 89ebfc56

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SADVANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 382004944
NIP: 5272875086
KRS: 0000761790

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 757,08 PLN
Data wymagalności: 14 października 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 226,56 PLN
Data wymagalności: 7 października 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 4 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 4 983,64 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 684,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 listopada 2021

Data wystawienia:
9 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!