pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GK BUDOWNICTWO KATARZYNA GRZYMSKA
13 657,66 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 870ecd90

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GK BUDOWNICTWO KATARZYNA GRZYMSKA
ul. Różana 1
55-200 Bystrzyca Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 151,83 PLN
Data wymagalności: 15 września 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 899,62 PLN
Data wymagalności: 30 września 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 317,61 PLN
Data wymagalności: 30 września 2021

W sumie:
Wartość: 11 369,06 PLN
Koszty sądowe: 2 588,60 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 657,66 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2022

Data wystawienia:
18 listopada 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!