Dłużnik

VIKTORIO Julia Dubiejko
6 820,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8695fb30

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VIKTORIO Julia Dubiejko
ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 633,45 PLN
Data wymagalności: 25 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 977,85 PLN
Data wymagalności: 27 września 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 378,00 PLN
Data wymagalności: 3 października 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 804,42 PLN
Data wymagalności: 8 października 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 448,95 PLN
Data wymagalności: 10 października 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 307,16 PLN
Data wymagalności: 15 października 2018

W sumie:
Wartość: 5 549,83 PLN
Koszty sądowe: 1 270,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 820,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 marca 2019

Data wystawienia:
8 stycznia 2019


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!