pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MIASTECZKO WESTERNOWE "MRONGOVILLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 269,43 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 862fd5bf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MIASTECZKO WESTERNOWE "MRONGOVILLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mikołaja Kopernika 11
11-700 Mrągowo Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Mrągowo
REGON: 280300127
NIP: 7422172388
KRS: 0000306652

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 943,83 PLN
Data wymagalności: 11 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 8 943,83 PLN
Koszty sądowe: 1 325,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 269,43 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 stycznia 2023

Data wystawienia:
27 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!