pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

AUTO EXPORT EWA TOCZYSKA
10 503,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 861c2b3d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AUTO EXPORT EWA TOCZYSKA
nd. 15A
11-010 Ruszajny Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 201,07 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 4 988,99 PLN
Data wymagalności: 27 czerwca 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 1 853,45 PLN
Data wymagalności: 27 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 9 043,51 PLN
Koszty sądowe: 1 915,43 PLN

Spłacono:

455,65 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

10 503,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 stycznia 2018

Data wystawienia:
22 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!