pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

SEAWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 347,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 85a6ec54

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SEAWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 30
76-230 Nowe skórowo Pomorskie

Siedziba: Nowe skórowo
REGON: 221590105
NIP: 8393168343
KRS: 0000403473

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 713,30 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 5 637,50 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 5 423,60 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2017

W sumie:
Wartość: 13 774,40 PLN
Koszty sądowe: 2 573,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

16 347,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 listopada 2018

Data wystawienia:
24 lipca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!