pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

SYNPIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 780,45 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8521db43

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SYNPIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Batorego 18 / 209
02-591 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 146721539
NIP: 9512369144
KRS: 0000467813

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 844,00 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2017

W sumie:
Wartość: 2 844,00 PLN
Koszty sądowe: 936,45 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 780,45 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 marca 2018

Data wystawienia:
23 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!