Dłużnik

MULTI AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 053,82 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 84e6330d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MULTI AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 59
84-223 Niepoczołowice Pomorskie

Siedziba: Niepoczołowice
REGON: 222099191
NIP: 5892013841
KRS: 0000509039

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 6 767,75 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2017

W sumie:
Wartość: 6 767,75 PLN
Koszty sądowe: 1 286,07 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

8 053,82 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 października 2017

Data wystawienia:
25 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!