Dłużnik

VERDES DARIUSZ JACZEWSKI
2 460,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 80b28b50

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VERDES DARIUSZ JACZEWSKI
ul. Powstańców 18B
05-091 Ząbki Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 529,68 PLN
Data wymagalności: 8 lutego 2017

W sumie:
Wartość: 1 529,68 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 460,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
13 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!