Dłużnik

Mirosława Romaniuk
11 059,32 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 802146fb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Mirosława Romaniuk
22-300 Krasnystaw Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 773,90 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2021
2. Cywilne
Wartość: 1 470,38 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2021
3. Cywilne
Wartość: 102,19 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2021
4. Cywilne
Wartość: 1 463,50 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2021
5. Cywilne
Wartość: 1 457,27 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2021
6. Cywilne
Wartość: 47,42 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2021
7. Cywilne
Wartość: 1 450,61 PLN
Data wymagalności: 10 września 2021
8. Cywilne
Wartość: 1 443,88 PLN
Data wymagalności: 10 października 2021
9. Cywilne
Wartość: 87,65 PLN
Data wymagalności: 10 października 2021
10. Cywilne
Wartość: 1 437,13 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 9 733,93 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

11 059,32 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 czerwca 2022

Data wystawienia:
13 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!