pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Patrycja Wieloch "ZAŚCIANEK"
838,91 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7e1029be

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Patrycja Wieloch "ZAŚCIANEK"
Armii Krajowej 8
39-310 Radomyśl wielki Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 99,89 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 528,63 PLN
Data wymagalności: 15 września 2017

W sumie:
Wartość: 628,52 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

838,91 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 kwietnia 2018

Data wystawienia:
22 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!