pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TRIO MANAGEMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11 340,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7de017c2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRIO MANAGEMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Łużycka 11
59-930 Pieńsk Dolnośląskie

Siedziba: Pieńsk
REGON: 020737386
NIP: 6151983073
KRS: 0000303946

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 267,51 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 2 274,64 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 2 262,79 PLN
Data wymagalności: 11 lipca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 2 251,05 PLN
Data wymagalności: 29 lipca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 2 295,91 PLN
Data wymagalności: 12 października 2019

W sumie:
Wartość: 12 351,90 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

3 600,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

11 340,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
5 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!