pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Joanna Proniewska
129,02 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7b9015f4

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Joanna Proniewska
10-437 Olsztyn Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 30,64 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2015
2. Cywilne
Wartość: 8,00 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2015

W sumie:
Wartość: 38,64 PLN
Koszty sądowe: 90,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

129,02 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
28 listopada 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    
    Gajos

  Agnieszka Gajos Radca prawny

  kancelaria-tychy@wp.pl , tel.: 502 577 702

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Katowicach
  (Nr wpisu: KT-2194)

  Miejscowość: Tychy
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!