Dłużnik

"GAF" - SŁAWOMIR JARZĘCKI
4 438,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7a4b1d16

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"GAF" - SŁAWOMIR JARZĘCKI
ul. Toruńska 57 / 14
87-800 Włocławek Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 238,60 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 1 549,80 PLN
Data wymagalności: 14 października 2020

W sumie:
Wartość: 3 788,40 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 438,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 listopada 2021

Data wystawienia:
2 listopada 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!