pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MDUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37 069,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 78e3a135

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MDUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Globusowa 25
02-436 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 145838216
NIP: 9512349383
KRS: 0000398704

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 765,00 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 6 765,00 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 502,82 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 6 765,00 PLN
Data wymagalności: 12 maja 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 392,17 PLN
Data wymagalności: 19 maja 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 6 765,00 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 334,09 PLN
Data wymagalności: 16 czerwca 2017
8. Gospodarcze
Wartość: 7 380,00 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2017
9. Gospodarcze
Wartość: 307,55 PLN
Data wymagalności: 24 lipca 2017
10. Gospodarcze
Wartość: 263,45 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2017

W sumie:
Wartość: 34 240,08 PLN
Koszty sądowe: 2 829,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

37 069,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 marca 2018

Data wystawienia:
30 października 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!