Dłużnik

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MAXIMUS
2 733,65 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 781403c8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MAXIMUS
Dzierzgów 72
29-135 Radków Świętokrzyskie

Siedziba: Dzierzgów
REGON: 368362695
NIP: 6090074429
KRS: 0000694076

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 103,26 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2019

W sumie:
Wartość: 2 103,26 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 733,65 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 września 2019

Data wystawienia:
6 listopada 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!