Dłużnik

FHU "ROESNER PUTZTECHNIK" Daniel RYPA
3 619,05 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 739662e0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FHU "ROESNER PUTZTECHNIK" Daniel RYPA
ul. Sławięcicka 43
47-230 Kędzierzyn-koźle Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 649,76 PLN
Data wymagalności: 9 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 623,26 PLN
Data wymagalności: 12 października 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 170,28 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 175,75 PLN
Data wymagalności: 9 września 2018

W sumie:
Wartość: 3 619,05 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

650,39 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 619,05 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 września 2021

Data wystawienia:
27 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!