Dłużnik

WorldSell Łukasz Kasperek
31 268,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 73806e1f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WorldSell Łukasz Kasperek
ul. Chemików 1B / 1012
32-600 Oświęcim Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 28 511,40 PLN
Data wymagalności: 28 stycznia 2022

W sumie:
Wartość: 28 511,40 PLN
Koszty sądowe: 2 757,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

31 268,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 czerwca 2022

Data wystawienia:
22 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!