Dłużnik

PRACOWNIA REŻYSERII ARCHITEKTURY ARCHIGEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 774,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 732913f8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRACOWNIA REŻYSERII ARCHITEKTURY ARCHIGEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Długa 24
86-005 Zielonka Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Zielonka
REGON: 368483230
NIP: 5542956111
KRS: 0000698834

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 474,00 PLN
Data wymagalności: 28 września 2020

W sumie:
Wartość: 5 474,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 774,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 maja 2021

Data wystawienia:
14 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!