Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE WOJCIECH SZCZEPANIK
37 838,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 72a00cc8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO ROLNE WOJCIECH SZCZEPANIK
nd. 46
97-320 Żarnowica duża Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 35 000,32 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2017

W sumie:
Wartość: 35 000,32 PLN
Koszty sądowe: 2 838,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

37 838,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 stycznia 2020

Data wystawienia:
27 stycznia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!