Dłużnik

J&M Logistics Jacek Michna
1 144,36 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7205d032

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
J&M Logistics Jacek Michna
Tadeusza Rejtana 53A / 303
35-326 Rzeszów Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 793,89 PLN
Data wymagalności: 26 lipca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 29 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 963,97 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

30,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 144,36 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 lutego 2020

Data wystawienia:
7 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!