Dłużnik

EUROFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
8 573,20 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 70f35dce

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EUROFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Jasielska 8C
60-476 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 366062440
NIP: 7811938471
KRS: 0000652182

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 949,50 PLN
Data wymagalności: 6 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 323,31 PLN
Data wymagalności: 7 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 7 272,81 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 573,20 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
2 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!