pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Piotr Prochota FIRMA PROCHOTA USŁUGI ROLNE
19 485,27 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 70edd62d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Piotr Prochota FIRMA PROCHOTA USŁUGI ROLNE
nd. 40
46-280 Ciarka Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 997,78 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 3 195,11 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 3 601,81 PLN
Data wymagalności: 25 lipca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 973,56 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 647,82 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 411,18 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 2 142,73 PLN
Data wymagalności: 18 sierpnia 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 2 006,40 PLN
Data wymagalności: 18 sierpnia 2019
9. Gospodarcze
Wartość: 858,49 PLN
Data wymagalności: 18 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 16 834,88 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 485,27 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 lutego 2021

Data wystawienia:
18 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!