Dłużnik

ABC CONSULTO AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
2 425,27 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6da325ec

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ABC CONSULTO AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
nd. 18
21-065 Pilaszkowice pierwsze Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 736,00 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 259,04 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 779,84 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2021

W sumie:
Wartość: 1 774,88 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 425,27 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 października 2021

Data wystawienia:
7 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!