pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

SPEED-TRANS Beata Dymińska
253,65 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6c1edc91

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SPEED-TRANS Beata Dymińska
Aleja "Solidarności" 147 / 33
00-898 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 11,67 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2016
2. Cywilne
Wartość: 11,67 PLN
Data wymagalności: 11 lipca 2016
3. Cywilne
Wartość: 164,99 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2016
4. Cywilne
Wartość: 33,32 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 221,65 PLN
Koszty sądowe: 32,00 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

253,65 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 kwietnia 2017

Data wystawienia:
18 lipca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!