Dłużnik

Urszula Tuszyńska
7 066,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 69b61a2e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Urszula Tuszyńska
72-510 Wolin Zachodniopomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 015,00 PLN
Data wymagalności: 8 grudnia 2017
2. Cywilne
Wartość: 1 778,00 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 5 793,00 PLN
Koszty sądowe: 1 273,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 066,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 kwietnia 2019

Data wystawienia:
21 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!