Dłużnik

TIGER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22 913,58 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 681e83f9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TIGER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Warszawska 10 / 46
40-006 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 364427044
NIP: 9542765229
KRS: 0000617542

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 625,91 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 307,49 PLN
Data wymagalności: 15 sierpnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 261,19 PLN
Data wymagalności: 15 sierpnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 204,05 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 837,46 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 1 255,72 PLN
Data wymagalności: 9 sierpnia 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 1 153,35 PLN
Data wymagalności: 8 sierpnia 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 1 784,58 PLN
Data wymagalności: 4 sierpnia 2019
9. Gospodarcze
Wartość: 1 730,39 PLN
Data wymagalności: 3 sierpnia 2019
10. Gospodarcze
Wartość: 1 046,83 PLN
Data wymagalności: 1 sierpnia 2019
11. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
12. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
13. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
14. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
15. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
16. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
17. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
18. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
19. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
20. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
21. Gospodarcze
Wartość: 942,14 PLN
Data wymagalności: 1 sierpnia 2019
22. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
23. Gospodarcze
Wartość: 1 319,67 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2019
24. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
25. Gospodarcze
Wartość: 1 214,18 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2019
26. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
27. Gospodarcze
Wartość: 845,59 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2019
28. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019
29. Gospodarcze
Wartość: 1 162,28 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2019
30. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 20 259,19 PLN
Koszty sądowe: 2 654,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

22 913,58 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 lutego 2020

Data wystawienia:
13 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!