pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

SOLUTION4WEB PAWEŁ BORYSEWICZ
250,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 67663614

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SOLUTION4WEB PAWEŁ BORYSEWICZ
Świętokrzyska 35
80-180 Gdańsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 160,00 PLN
Data wymagalności: 29 maja 2014

W sumie:
Wartość: 160,00 PLN
Koszty sądowe: 90,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

250,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
20 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!