Dłużnik

Hoven sp z o.o.
899,36 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 66a50d0d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Hoven sp z o.o.
Bratysławska 1A
31-201 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
NIP: 6772339457
KRS: 0000352505

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 23 listopada 2014
2. Cywilne
Wartość: 16,98 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2015

W sumie:
Wartość: 508,98 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

899,36 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!