Dłużnik

BAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18 149,77 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 665c017c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grójecka 43 / 1A
02-031 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 365736617
NIP: 7010627514
KRS: 0000644133

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 421,64 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 139,24 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 2 385,95 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 1 964,54 PLN
Data wymagalności: 18 maja 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 3 374,28 PLN
Data wymagalności: 19 maja 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 660,14 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 171,14 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 170,79 PLN
Data wymagalności: 22 maja 2020
10. Gospodarcze
Wartość: 1 947,27 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2020
11. Gospodarcze
Wartość: 181,49 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2020

W sumie:
Wartość: 16 699,38 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

18 149,77 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 sierpnia 2021

Data wystawienia:
12 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!