Dłużnik

ARTUR WALENDA "BANDI"
1 535,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 65bcc085

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ARTUR WALENDA "BANDI"
ul. Wyszogrodzka 39A
96-512 Młodzieszyn Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 411,31 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 410,97 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 412,93 PLN
Data wymagalności: 15 września 2016

W sumie:
Wartość: 1 235,21 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 535,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 kwietnia 2017

Data wystawienia:
21 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!