Dłużnik

MINDU ANNA KASPEREK
6 180,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 63e7c04b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MINDU ANNA KASPEREK
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 70 / 21A
32-600 Oświęcim Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 70,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 41 008,20 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 41 078,20 PLN
Koszty sądowe: 2 914,39 PLN

Spłacono:

37 811,80 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 180,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 września 2022

Data wystawienia:
7 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!