Dłużnik

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JACMAR MARIAN ŁUKOMSKI
1 267,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 62dd3503

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JACMAR MARIAN ŁUKOMSKI
ul. Polna 47
88-190 Barcin Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 057,41 PLN
Data wymagalności: 23 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 1 057,41 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 267,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
30 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!