Dłużnik

TOP TATRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41 133,25 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 62943868

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TOP TATRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Królowej Jadwigi 246 / 3
30-218 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 243175470
NIP: 6351831385
KRS: 0000448530

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 15 313,90 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 18 373,96 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 4 566,00 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 38 253,86 PLN
Koszty sądowe: 2 879,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

41 133,25 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
10 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!