Dłużnik

MARTA PŁATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
1 038,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 619e90e2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARTA PŁATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Wincentego Witosa 18
62-035 Kórnik Wielkopolskie

Siedziba: Kórnik
REGON: 634650520
NIP: 7772813497
KRS: 0000360437

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 647,42 PLN
Data wymagalności: 9 października 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 181,07 PLN
Data wymagalności: 10 października 2020

W sumie:
Wartość: 828,49 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 038,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 lutego 2021

Data wystawienia:
12 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!