pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 044,80 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5f90798e

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stefana Czarnieckiego 12
48-303 Nysa Opolskie

Siedziba: Nysa
REGON: 160373040
NIP: 7532414697
KRS: 0000372679

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 114,42 PLN
Data wymagalności: 6 marca 2016

W sumie:
Wartość: 2 114,42 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 044,80 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
23 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!