Dłużnik

"ARTKAEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
590,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5effa18b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"ARTKAEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Generała Zygmunta Berlinga 14C
15-814 Białystok Podlaskie

Siedziba: Białystok
REGON: 220339930
NIP: 5862185164
KRS: 0000269702

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 508,49 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 51,43 PLN
Data wymagalności: 22 maja 2017

W sumie:
Wartość: 559,92 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

590,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 listopada 2017

Data wystawienia:
22 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!