pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

"EUROBETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 853,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5ed9a317

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"EUROBETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Główna 142
97-410 Kleszczów Łódzkie

Siedziba: Kleszczów
REGON: 590347270
NIP: 7691003699
KRS: 0000142345

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 200,00 PLN
Data wymagalności: 22 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 4 200,00 PLN
Koszty sądowe: 653,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 853,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 marca 2019

Data wystawienia:
21 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!