pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

FUNDACJA ENS NA RZECZ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 086,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5def1cb5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FUNDACJA ENS NA RZECZ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wspólna Droga 31 / 10
04-345 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 147005029
KRS: 0000488755

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 785,97 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2016

W sumie:
Wartość: 785,97 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 086,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 sierpnia 2017

Data wystawienia:
24 października 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!