Dłużnik

Agnieszka Kluskiewicz
971,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5bf6f9ee

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Agnieszka Kluskiewicz
83-041 Mierzeszyn Pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 746,32 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2021
2. Cywilne
Wartość: 14,59 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 760,91 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

971,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2022

Data wystawienia:
2 września 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!