Dłużnik

Bartosz Wszelaki
1 135,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 580f312a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Bartosz Wszelaki
87-600 Lipno Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 12,50 PLN
Data wymagalności: 15 maja 2020
2. Cywilne
Wartość: 22,50 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2020
3. Cywilne
Wartość: 22,50 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2020
4. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2020
5. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 września 2020
6. Cywilne
Wartość: 748,00 PLN
Data wymagalności: 12 października 2020
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2020
8. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 23 września 2020
9. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 12 października 2020

W sumie:
Wartość: 925,50 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 135,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 kwietnia 2021

Data wystawienia:
30 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!