Dłużnik

"ALL-POD" BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA JURKIEWICZ
807,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 55530745

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"ALL-POD" BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA JURKIEWICZ
ul. Janiny Porazińskiej 1
85-792 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 84,87 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 84,87 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 84,87 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 84,87 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 84,87 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 172,48 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2019

W sumie:
Wartość: 596,83 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

807,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 stycznia 2022

Data wystawienia:
10 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!