Dłużnik

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WINBUD WINCENTY WIERCIGROCH
9 710,53 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 54d1d5fc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WINBUD WINCENTY WIERCIGROCH
Tartaczna 8
34-360 Milówka Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 743,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 4 942,14 PLN
Data wymagalności: 21 października 2021

W sumie:
Wartość: 8 685,14 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 710,53 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 maja 2022

Data wystawienia:
10 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!